Про Центр

Громадська організація «Центр студій політики пам’яті та публічної історії

«Мнемоніка» – це добровільне, незалежне, самоврядне неприбуткове громадське

об’єднання, основною метою діяльності якого є наукові студії меморіальної політики та

публічної історії, пошук, розробка і сприяння впровадженню їх оптимальних

демократичних моделей у сферу політики пам’яті України. Центр було створено 28 січня

2016 року за участі ініціативної групи рівненських істориків.