Новини

Презентація книги «Свій до свого по своє»

13-го лютого відбулася презентація книги «Свій до свого по своє»: соціально-економічний вимір націотворчих стратегій українців у міжвоєнній Польщі». Дослідження присвячено українському економічному націоналізму – модерному руху українців за перетворення селянської нації в урбанізовану та економічно розвинуту спільноту. 

Цей рух розгорнувся на території західноукраїнських земель, що у міжвоєнний період перебували у складі Польщі. Однією з головних спонук, що підштовхнули українську інтелігенцію сформувати та спробувати реалізувати ідею економічного націоналізму стала поразка національно-демократичної революції 1917–1920 рр. Саме у час цих подій прийшло усвідомлення того факту, що переважно селянській спільноті бракує економічних ресурсів та прагматичного потенціалу підприємницької верстви у відстоюванні власної державності.

Серед питань, які викликали обговорення: чи можна розглядати статус українців у міжвоєнній Польщі з перспективи колоніалізму; наскільки успішним був економічний рух українців у практичній площині; як можна оцінювати минулі події з перспективи сьогодення.

Висловлюємо вдячність усім учасникам презентації за участь та цікаві питання.