titulka

Тези доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ І КОЛЕКТИВНА ПАМ’ЯТЬ ТИТУЛЬНИХ НАЦІЙ: ДИЛЕМИ (НЕ)ЗАБУТТЯ» (м. Рівне, 30–31 березня 2017 р.)

titulka

ЗМІСТ

 

Адамович С. Солідаризація колективної пам’яті євреїв і українців. Adamovych_S.


Бекирова Г. Доклад заместителя председателя Специальной комиссии Курултая Гульнары Бекировой «О работе Специальной комиссии Курултая по изучению геноцида крымскотатарского народа и преодолению его последствий за период с января по август 2010 года». Bekirova_G.


Бик Г. Егоїзм болю як форма відтворення колективної пам’яті. Byk_H.


Білоножко Є. «Волинь»: польська постпам’ять та українське мовчання. Bilonozhko_Y.


Булига І. Православно-католицькі відносини в контексті колективної пам’яті сучасного Волинського регіону. Bulyha_I.


Бусленко В. Деструктивні наслідки актуалізації минулого: на прикладі Польщі та України. Buslenko_V.


Власюк С. Пам’ять про революційні події 1917–1921 рр. та їхніх учасників у Криму: кримськотатарський аспект. Vlasiuk_S.


Волянюк О. Конструювання окремішності засобами «історичної політики» (на прикладі окупованого Донбасу). Volianiuk_O.


Гоманюк М. Декомунізаційне (не)повернення історичної топоніміки під час перейменування в Херсонській області. Homaniuk_M.


Горюнова Є. Історична пам’ять українців та кримських татар в Криму: до та після анексії. Horiunova_Y.


Дерев’яний І. Події у Львові на початку нацистсько-радянської війни (червень–липень 1941 р.) в українсько-єврейському конфлікті пам’ятей: конструювання стереотипів, історична ретроспектива та перспективи подолання. Derevyanyi_I.


Десятничук І. Політика пам’яті у Першій Чехословацькій Республіці: парадокси шкільної освіти як засобу політичної асиміляції німців. Desiatnychuk_I.


Кирильчук О. Мілітарний маркер як спосіб конструювання образу іншого в сучасній українській прозі. Kyrylchuk_O.


Климчук А. На марґінесах історії: сакральна і меморіальна спадщина євреїв та поляків у сучасних вимірах Рівного. Klymchuk_A.


Конончук О. Застосування індексу ксенофобії в українській соціологічній практиці. Kononchuk_O.


Крупка М. Постать «Рахелі» у романі Оксани Забужко «Музей покинутих секретів»: досвід подвійної маргіналізації. Krupka_M.


Крупка О. Деколонізаційні аспекти політики пам’яті. Krupka_O.


Левчук І. «Жіноча історія» сучасної України: (не)українські проекції. Levchuk_I.


Леньо П. Євреї в системі координат українців Закарпаття міжвоєнного періоду. Lenio_P.


Лодин П. Contra principium divide et impera: Богдан Осадчук і проблема національних меншин у структурі українсько-польського примирення. Lodyn_P.


Медведовська А. Голокост в пам’яті українських шістдесятників: до постановки проблеми. Medvedovska_A.


Мельничук К. «Ворог колишній – ворог теперішній»: історія та сучасність Польщі в державній політиці пам’яті УСРР 1920-х – 1930-х рр. Melnychuk_K.


Михальчук Р. Конструювання образу «іншого» / «чужого» в часописі «Волинь» під час Голокосту. Mykhalchuk_R.


Розумний О. Українці в радянській історичній політиці. Rozumnyi_O.


Рутар Х. Місця (не)пам’яті національних меншин у сучасному історичному романі (на прикладі творів Оксани Забужко «Музей покинутих секретів» та Юрія Винничука «Танґо смерті»). Rutar_Kh.


Слесаренко А. Документ «Хартії-77» «Про становище циган-ромів у Чехословаччині» (13 грудня 1978 р.): рефлексії правозахисників щодо національної меншини. Slesarenko_A.


Стецюк В. Бізнес та стереотипи: національні меншини в регіональній політиці пам’яті (на прикладі Кам’янця-Подільського). Stetsiuk_V.


Харчук О. Недоля: ромсько-єврейська тотожність доль у романі Єжи Косинського «Розфарбована пташка». Kharchuk_O.


Шамара С. Практики «реінкарнації» колективної пам’яті в регіонах України (на матеріалах Волині перших років незалежності). Shamara_S.


Шаповал Л. Звичаєво-обрядова культура турків-месхетинців у Зіньківському районі Полтавської області. Shapoval_L.


Шпак М. Голокост в Болгарії: дилема (не)забуття як прояв травматичної пам’яті. Shpak_M.