3

Тези доповідей І Всеукраїнської наукової конференції «Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах» (м. Рівне, 4 квітня 2014 р.)

ЗМІСТ

Гарбарук А. С. Місце політики пам’яті у діяльності сучасних польських національних товариств в Україні. Garbaruk_A.S.


Грищук О. А. Участь етнічних акторів Криму у реалізації політики пам’яті. Gryshchuk_O.A.


Гулай В. В. Концепт «пам’ять про жертви більшовизму» в комунікативному просторі міжетнічної   інтеракції в Західній Україні (за матеріалами місцевих україномовних періодичних видань літа–осені         1941 р.). Gulay_V.V.


Гуменюк О. В., Добржанський О. В. Війна навколо війни: історична пам’ять про Другу світову війну та формування національної свідомості в Україні. Gumenyuk_O.V._Dobrzhanskiy_O.V


Десятничук І. О. Проблеми реконфігурації історичної пам’яті в контексті європейської перспективи України. Desyatnychuk_I.O


Кондратюк М. М. Прощання із релігійним ідентитетом: формування модерної моделі колективної свідомості чехів і словаків (1918–1938 рр.). Kondratyuk_M.M


Кузьма Т. М. «Мінне поле історії»: національно-державницька vs посткомуністична версії політики пам’яті. Kuzma_T.M.


Лесняк В. Ю. Правове регулювання політики історичної пам’яті в Іспанії в умовах переходу від франкізму до демократії. Lesniak_V.Y


Ломака І. І. Політика пам’яті і православ’я в Україні. Lomaka_I.I


Осадчук О. С. Особливості формування та використання партійного бренду в Україні. Osadchuk_O.S


Савчук Г. В. Етнічний стереотип як фактор міжетнічної комунікації. Savchuk_G.V


Слесаренко А. В. Ян Палах в культурі пам’яті радянського російського культурного нонконформізму 1960–1980-х років. Slesarenko_A.V


Шугаєва Л. М. Уявлення про минуле і зв’язок часів в історичній свідомості. Shugayeva_L.M