img_2356

Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах» (м. Рівне, 12 березня 2015 р.)

ЗМІСТ


МОДЕЛІ КОЛЕКТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ 


Захарчук І. В. Пам’ять у вимірі духовних трансформацій (спогади Ніколая Нікуліна та Дмитра Гойченка). Zaharchuk I.V.


Дідук І. А. Особливості історичної пам’яті студентської молоді у сучасній політичній картині світу. Diduk I.A.


Завадська В. В. Міфологічний світогляд як елемент колективної пам’яті сучасної людини. Zavadska V.V. 


Штука І. А. Феномен політичної пам’яті у політичній культурі українського суспільства. Shtuka I.A. 


Карнаух О. О. Рефлексії мешканців Херсону щодо репресивної політики СРСР. Karnauh O.O. 


Юськів Х. В. Історико-політичні інструменти пам’яті у процесі збереження етнорегіональної ідентичності (на прикладі Південного Тіролю). Yuskiv H.V. 


Шостак О. О. Альтернативна модель пам’яті про остарбайтерів у романі Докії Гуменної «Хрещатий яр». Shostak O.O. 


ОФІЦІЙНА ПАМ’ЯТЬ, КОНТР-ПАМ’ЯТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ ПРИМИРЕННЯ 


Венгерська В. О. Політика пам’яті в імперському дискурсивному полі та комеморативні практики сучасної України. Vengerska V.O. 


Михайлюк М. В. Збереження пам’яті про Голокост як одне з пріоритетних завдань інтелектуальної спільноти України. Myhaylyuk M.V. 


Добржанський О. В., Гуменюк О. В. В. Путін і нові старі тренди у формуванні офіційної історичної пам’яті в Росії на початку ХХІ ст. Dobrzhanskiy O.V., Gumenyuk O.V. 


Печеранський І. П. Соціальна справедливість як фундаментальна основа політики примирення (деякі методологічні зауваження). Pecheranskiy I.P. 


Оксентюк Н. В. Упорядкування історичної пам’яті та примирення у методі системних розстановок. Oksentyuk N.V. 


Грищук О. А. Політичне розв’язання конфліктів минулого за допомогою меморіалізації суперечливих моментів спільної історії. Gryshchuk O.A. 


Клименко О. М. Техніки «пригадування» жовтня 1917 року: інструкції з написання спогадів (1920-ті роки). Klymenko O.M. 


Слесаренко А. В. Телевізійний серіал «30 випадків майора Земана» як інструмент конструювання меморативної політики режиму «нормалізації» в Чехословаччині. Slesarenko A.V. 


Суховерська І. І. Сучасний російський кінематограф як репрезентант офіційної політики пам’яті (на прикладах подій німецько-радянської війни). Suhoverska I.I. 


Золотарьова В. В. Англійська дійсність в офіційній російській історії та спогадах письменників другої половини ХІХ ст. Zolotaryova V.V. 


Монахова Н. В. Пам’ять в жіночій автобіографії як простір культурного спротиву і формування жіночої ідентичності. Monahova N.V. 


Марущак О. В. Стратегія історизування витісненої минувшини: випадок України. Marushchak O.V. 


ІНСТИТУЦІЙНІ РЕПРЕЗЕНТАНТИ ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ 


Гарбарук А. В. Історична пам’ять полонії у діяльності її громадських осередків на Рівненщині (кін. ХХ – поч. ХХI ст.). Garbaruk A.V. 


Горюнова Є. О. Анексія Криму та культурні символи. Goryunova Y.O. 


Крупка О. В. Політика пам’яті як засіб формування ідентичності: радянський спадок і пострадянські реалії в Україні. Krupka O.V. 


Докаш О. Ю. Інституційно-процедурні механізми впровадження й функціонування цензури в процесі насадження радянської моделі політики пам’яті в Західній Україні та Північній Буковині (1939–1945 рр.). Dokash O.Y. 


Коник А. В. Ресурси історичної пам’яті як маркери дослідження публіцистичного контенту. Konyk A.V. 


Тимків І. М. Історична пам’ять у системі шкільної освітньої політики України. Tymkiv I.M. 


Власюк С. О. Події 1917-1921 років у мінливих політичних контекстах центральної влади: президентські ініціативи. Vlasyuk S.O. 


Лустюк Ю. А. Друковані ЗМІ у міжвоєнний період як інструмент візуалізації зовнішньополітичних стереотипів. Lustyuk Y.A. 


СИМВОЛІЧНИЙ ПРОСТІР ДЕРЖАВИ ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ 


Десятничук І. О. З Рівного до Львова: Олеський замок і колективна пам’ять / забуття. Desyatnychuk I.O. 


Осіпчук С. М. Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні: до теорії тимчасових меморіалів. Osipchuk S.M. 


Бабка В. Л. Меморіальна політика на фоні політичних процесів в Україні: епоха Л. Кучми. Volodumyr Babka